Novinky z oboru

Jak se správně starat o vodováhu

2022-01-05
1. Vodováha nástrojje přesný optický přístroj. Správné a rozumné používání a skladování hrají velkou roli v přesnosti a životnosti přístroje

2.(nástroj na úrovni ducha)Vyhněte se přímému slunečnímu záření a bez povolení přístroj rozeberte

3. (nástroj na úrovni ducha)Pokud přístroj selže, musí jej opravit někdo obeznámený se strukturou přístroje nebo oddělením oprav

4. Každé jemné nastavení by mělo být otočeno jemně bez nadměrné síly. Nedotýkejte se čočky a optické fólie rukou

5. (nástroj na úrovni ducha)Po každém použití je třeba nástroj očistit a udržovat v suchu.