Novinky z oboru

Analýza chyb vodováhy(3)

2022-01-06
3 chyba kvazi osy TV (úhel I)(nástroj na úrovni ducha)
Vliv chyby TV kolimační osy (úhel I) na nivelaci je teoreticky stejný jako u optické nivelace, ale TV kolimační osa (úhel I) postrádá vlastnost absolutně kalibrovat vodorovnou linii pohledu jako např. optická kolimační osa (úhel I) v digitální hladině. Vliv TV kvazi osy (I úhel) na přesnost nivelace je však pozitivní a mění se se změnou vnějších podmínek. Přestože může být zeslaben stejnou délkou vzdálenosti mušky a hledí a digitální úroveň může být automaticky korigována programem nastaveným ve stroji, vnější podmínky se kdykoli mění. Měření úhlu I kdykoli a jeho korekce ovlivní nejen efektivitu provozu, ale také nelze lineárně simulovat číslo korekce.

4 chyba způsobená změnami vnějších podmínek(vodováha)
Měřicí systém složený z digitální hladiny a pravítka čárového kódu pracuje v měnících se vnějších podmínkách. Změny vnějších podmínek způsobí chyby v různých částech přístroje. Tento vliv se často projevuje v komplexním působení různých složek a jejich kombinací. Mezi chyby způsobené vlivem vnějších faktorů patří především: (1) vliv změny kolimační osy (I úhel); (2) Vliv vertikálního lomu atmosféry; (3) Vliv vertikálního posunutí přístroje a stupnice; (4) Vliv pozemních vibrací; (5) Vliv zemního elektromagnetického pole atd.

5 chyba konvenční úrovně překonána digitální úrovní(nástroj na úrovni ducha)
(1) Neexistuje žádná chyba čtení a žádná umělá chyba čtení; (2) Měření s více čárovými kódy (lze považovat za vícestupňové) k oslabení chyby odstupňování stupnice; (3) Automatická vícenásobná měření k oslabení vlivu změn vnějších podmínek; (4) Realizovat integraci interního a externího podnikání a realizovat automatické zaznamenávání, kontrolu, zpracování a ukládání.