Novinky z oboru

Provozní požadavky vodováhy

2022-01-13

Mezi dvěma neznámými bodyvodováhu, otevřete stativ, vyjměte vodováhu z přístrojové krabice, položte ji na stativ, vyrovnejte ji pomocí tří základových šroubů, vycentrujte kulatou bublinu a sledujte vodováhu nivelační trubice. Ruční kolo vodorovné brzdy je vyrovnáno. Odráží se trojúhelníkovým hranolem v horizontálním zrcadle a horizontální přesah je horizontální. Zarovnejte dalekohled s věžovým pravítkem na neznámý bod

(1)(nástroj na úrovni ducha)Znovu vyrovnejte hladinu tubusu, odečtěte hodnotu na věžovém pravítku (pohled zezadu), otočte dalekohled k věžovému pravítku v neznámém bodě

(2)(nástroj na úrovni ducha)Upravte hladinu trubice, odečtěte hodnotu pravítka věže (pohled zepředu) a zaznamenejte ji do knihy záznamů.


Vzorec pro výpočetvodováhu: výškový rozdíl mezi dvěma body = pohled zezadu - pohled zepředu.