Novinky z oboru

Údržba vodováhy

2022-01-13
1. Vodováha nástrojje přesný optický přístroj. Správné a rozumné používání a skladování hrají velkou roli v přesnosti a životnosti přístroje

2. Vyhněte se přímému slunečnímu záření a demontujtevodováhubez povolení

3. Pokudvodováhuselže, musí být opravena osobou obeznámenou se strukturou přístroje nebo oddělením oprav

4. Každá jemná úpravavodováhuby se mělo otáčet jemně bez nadměrné síly. Nedotýkejte se čočky a optické fólie rukou

5. Po každém použití je třeba nástroj očistit a udržovat v suchu.