Novinky z oboru

Kombinovaný čtverec

2022-02-15
Kombinovaný čtverecje běžný měřicí přístroj používaný pro měření úhlu, délky, výšky a středového polohování při obrábění a zpracování dřevěných forem.

Vnější prstenec úhloměru má stupnici od 0° do 180° zleva doprava a vnitřní prstenec úhloměru má stupnici od 180° do 0° zprava doleva; uprostřed délky pravítka jsou dva panty, které Pravítko lze přeložit napůl, horní konec pravítka má dutý broskvový tvar, broskvový hrot broskvového tvaru je uprostřed pravítka, a spodní část pravítka má 2-3 mm širokou prohlubeň; je spojena pohyblivou pohyblivou osou. Užitný vzor lze použít jako úhloměr, lze použít i jako pravítko a při použití jako úhloměr lze měřit úhel s úhlem větším než 180°. Když se nepoužívá, stačí pravítko složit a pravítko otočit tak, aby se spodní část pravítka a úhloměr překrývaly, takže se oba měřicí nástroje spojí v jeden.