Novinky z oboru

Jak používat čtvercové nástroje

2022-04-02

(1) Pravý čtverec se obecně používá ke kontrole přesnostiměřicí nástroje; Úroveň 1 se používá ke kontrole přesných obrobků; Úroveň 2 se používá ke kontrole obecných obrobků.

(2) Před použitím zkontrolujte, zda nejsou pracovní plochy a hrany otlačeny. Levá a pravá strana dlouhé stranyčtvercové pravítkoa horní a spodní strana krátké strany jsou povrchy obrobku (pravé úhly uvnitř a vně). Vyčistěte pracovní plochu hranatých nástrojů a pracovní plochu, která má být kontrolována.

(3) Při použití umístětehranaté nástrojeproti pracovnímu povrchu zkoušeného obrobku a pomocí metody optické mezery zjistěte, zda je úhel obrobku správný. Věnujte pozornost manipulaci, naklánění a pokládání lehce, aby nedošlo k deformaci.

(4) Za účelem získání přesných výsledků měření lze čtvercové nástroje otočit o 180 stupňů a znovu změřit a jako výsledek měření lze vzít aritmetický průměr druhých odečtů, což může eliminovat odchylku samotného čtverce.